We speak Tagalog

Kumusta!

Nakabili na ba kayo ng sasakyan mula sa Japan?

Naging maayos naman ba ang transaksyon nyo o may naranasan kayong hindi maganda?

Gusto nyo ba ng  pagkakataong pumili ng lengguwahe na mas maiintindihan nyo sa pagbili ng inyong mga sasakyan,maging sa Tagalog,Niponggo o Ingles?

Nais nyo ba ng malinaw at madaling intindihin na transaksyon?

Heto na ang tamang lugar para sa inyong negosyo.

Ang kumpanya namin na Provide Cars ay hindi lamang makapagbibigay ng maraming seleksyon ng mga sasakyang mula sa iba`t-ibang auction,kundi magagawa pa namin lahat ito sa Tagalog.
Magagawa ng Provide Cars na magkaroon kayo ng pagkakataong makita ang mga sasakyang binibili nyo sa mismong mga auction sites dahil kami ay tapat at walang itinatago.

Hindi lamang malawak at maraming taon na din ang karanasan naming magpadala ng mga segundamanong truck at sasakyan sa Subic at Port Irene Cagayan, masusubaybayan pa namin ang pagdating ng lahat ng sasakyan nyo hanggang sa mga port na nabanggit.

Halina kayo! Magsign-up na kayo para masubukan nyo ang mapagkakatiwalaang serbisyo namin!

o kaya naman.

Pwede nyong kontakin ang Filipino staff namin para sa Tagalog na transaksyon.


Ready to Browse the Cars?

Join now and get access to thousands of vehicles.

Login Sign Up